Product Distribution

ข้อมูลบริษัท-54

ကုန္ပစၥည္းမ်ားပို႔ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

(၁) ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုး ၃၀,၀၀၀ ဘတ္ေအာက္ မွာယူေသာ အသင္းဝင္(မန္ဘာ)သည္ ကုန္ပစၥည္းမွာယူေသာ ပံုစံထဲတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းပို႔ေဆာင္ခအပါအဝင္ပို႔ေဆာင္ေပးရမည္။

၁.၁ ကုန္ပစၥည္းဝယ္ေအာ္ဒါပံုစံတစ္ေစာင္ထဲ မွာယူရာတြင္
ဘန္ေကာက္ႏွင့္ပတ္ပတ္လည္နယ္နိမိတ္မ်ားတြင္ပို႔ေဆာင္ခ ၁၀၀ ဘတ္၊
အျခားနယ္မ်ားသို႔ပို႔ေဆာင္ခ ၁၅၀ ဘတ္၊

၁.၂  ကုန္ပစၥည္းဝယ္ေအာ္ဒါပံုစံ ႏွစ္ေစာင္အထက္
မန္ဘာသည္ေအာ္ဒါထဲတြင္ျဖည့္ထားေသာေနရာတစ္ေနရာတည္းသာပို႔ေဆာင္ခြင့္ရသည္၊ ေအာက္ပါအတိုင္းပို႔ေဆာင္ခေပးေခ်ရမည္။
ဘန္ေကာက္ႏွင့္ပတ္ပတ္လည္နယ္နိမိတ္မ်ားတြင္ပို႔ေဆာင္ခ ၂၀၀ ဘတ္၊
အျခားနယ္မ်ားသို႔ပို႔ေဆာင္ခ ၃၀၀ ဘတ္၊
(ကုန္ပစၥည္းမွာၿပီး7-ELEVEN တြင္ေငြေပးေခ်လွ်င္၊ကုန္ပစၥည္းဝယ္ေအာ္ဒါေရာေႏွာျခင္းမရပါ။)

(၂) ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုး ၃၀,၀၀၀ ဘတ္အထက္မွာယူေသာ အသင္းဝင္(မန္ဘာ)သည္ ကုမၸဏီက အခမဲ့ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္။

(၃) အကယ္၍ အသင္းဝင္(မန္ဘာ)သည္ နံပါတ္ ၁ ႏွင့္ ၂ အခ်က္တို႔မွအပ ကုမၸဏီအား ကုန္ပစၥည္းပို႔ ေပးေစခ်င္လွ်င္ ေအာက္ပါကုန္ပစၥည္း၏အေလးခ်ိန္အရ ဝန္ေဆာင္ခေပးေဆာင္ရမည္။

၀-၂ ကီလိုရမ္ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ပတ္ပတ္လည္နယ္နိမိတ္၊ ပို႔ေဆာင္ခ ၁၀၀ ဘတ္၊အျခားနယ္ ၁၅၀ ဘတ္၊
၂-၅ ကီလိုရမ္ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ပတ္ပတ္လည္နယ္နိမိတ္၊ ပို႔ေဆာင္ခ ၂၂၀ ဘတ္၊အျခားနယ္ ၃၀၀ ဘတ္၊
၅-၁၀ ကီလိုရမ္ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ပတ္ပတ္လည္နယ္နိမိတ္၊ ပို႔ေဆာင္ခ ၃၈၀ ဘတ္၊အျခားနယ္ ၄၅၀ ဘတ္၊
၁၀  ကီလိုရမ္အထက္ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ပတ္ပတ္လည္နယ္နိမိတ္၊ ပို႔ေဆာင္ခ ၄၅၀ ဘတ္၊အျခားနယ္ ၅၀၀ ဘတ္၊
မွတ္ခ်က္ ။  ။   ကုမၸဏီသည္ ကုမၸဏီ၏ကုန္ပစၥည္းမ်ားသာပို႔ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။

ข้อมูลบริษัท-55

EMS အျမန္ေခ်ာပို႔စနစ္ျဖင့္ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊

မွတ္ခ်က္ ။  ။
– EMS စနစ္ျဖင့္ပို႔ျခင္း၊ တစ္ခ်န္႔(ဆင္တိုက္) စာတိုက္၊  ပစၥည္းအေလးခ်ိန္ ၀-၅ ကီလိုဂရမ္၊
– တစ္ခ်န္႔(ဆင္တိုက္) စာတိုက္၏ အလုပ္လုပ္ရက္ – တနင္းလာ – ေသာၾကာ၊ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ႏွင့္စေန၊တနဂၤေႏြမပါ။
– ပို႔ေဆာင္မည့္ အခ်ိန္ကာလ ထိုင္းစာတိုက္ေပၚမူတည္သည္။ ကုမၸဏီက EMS စနစ္ျဖင့္ပို႔ေဆာင္ေပးမည္။


နင့္မ္ အိပ္ခ်္စပရက္ (Nim Express) ကုမၸဏီ လီမီတက္၏ ကုန္တင္ကားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ျခင္း

မွတ္ခ်က္ ။ ။
– (Nim Express) ကုမၸဏီ လီမီတက္၏ အလုပ္လုပ္ရက္ – အလုပ္လုပ္ရက္ – တနင္းလာ – စေန၊အစိုးရရံုး
ပိတ္ရက္ႏွင့္တနဂၤေႏြေန႔မပါ။
–  ကုန္ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္ကာလ၊ ေဝးကြာေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္လက္ခံသူမ်ား၏
ဝန္ေဆာင္မႈေပၚမူတည္သည္။