ការបង់ប្រាក់ថ្លៃផលិតផល

ដើម្បីភាពងាយស្រួលចាយប្រាក់សំរាប់តំម្លៃផលិតផល ក្រុមហ៊ុនបានបើកវិធីចាយប្រាក់ជា
ច្រើនវិធី ដូចតទៅនេះ


– ចាយប្រាក់
– កាតឥណ្ណទាន (អ្នកត្រូវជាម្ចាស់កាតឥណ្ណទាននោះ មិនអាចអនុញ្ញាតអោយអ្នកដ៏ទៃយក កាតឥណ្ណទានរបស់អ្នកប្រើជំនួសអ្នកបានទេ អ្នកត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញានប័ណ្ណគ្រប់ពេលក្នុង ការចាយប្រាក់តាមរយះកាតឥណ្ណទាន)

ក្នុងករណីមានការកម្មង់ទិញតាមប្រព័ន្ធអនឡាយ អ្នកអាចជ្រើសរើសវិធីការចាយប្រាក់ដោយ
ផ្ទេរប្រាក់ចូលបញ្ជីធនាគារក្នុងនាម “ក្រុមហ៊ុន អៃយ៉ារ៉ា ផ្លេនីត ចាំកាត់” តាមលេខបញ្ជីធនាគារដូចតទៅនេះ

ធនាគារថៃផានិច សាខា ដឹគ្រីស្តាន់ ផាក ប្រភេទបញ្ជីប្រាក់សន្សំ 
លេខបញ្ជីធនាគារ 401-1101-843

ធនាគារថះហានថៃ សាខា សេនត្រាន់ ផ្លាសា ឡាតផ្រាវ ប្រភេទបញ្ជីប្រាក់សន្សំ
លេខបញ្ជីធនាគារ 233-2286-083


ទាំងនេះនៅពេលអ្នកបានផ្ទេរប្រាក់រួចហើយ សូមមេត្តាផ្ញើក្រដាសវិក័យប័ត្រផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈអីម៉ែល info@aiyara.co.th និងហៅចេញទៅកាន់លេខ 02-937-4300
ដើម្បីបញ្ជាក់ការកម្មង់ទិញ ចំនួនទឹកប្រាក់និងពេលវេលាផ្ទេរប្រាក់ ទើបអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកបានផ្ទេរប្រាក់រួចរាល់ហើយ ការកម្មង់ទិញខាងលើមានភាពត្រឹមត្រូវ

ពេលអ្នកជ្រើសរើសផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនរួចហើយចុចប្រអប់ “យល់ព្រមការកម្មង់ទិញ” ប្រព័ន្ឌ AISMART និងបញ្ជូនលេខកូដការចាយប្រាក់ទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក និងបង្ហាញ
បញ្ជីឈ្មោះកម្មង់ទិញនោះ អោយអ្នកនាំលេខកូដទៅចាយប្រាក់បានច្រើនវិធី ដូចតទៅនេះ
– ផ្ទេរប្រាក់តាមរយះខោតឺផ្តល់សេវាកម្មរបស់ធនាគារផានិចទូទៅបានគ្រប់សាខា ដោយបញ្ជាក់ការចាយប្រាក់តាម Bill Payment
– ចាយប្រាក់តាម ATM របស់ធនាគារ ដោយចូលទៅផ្នែកចាយប្រាក់ផលិតផលនិងសេវាកម្ម  (Bill Payment)
– ចាយប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាយរបស់ធនាគារ(Electronic Banking) ដែលមានសំរាប់ផ្តល់
សេវាកម្មរបស់អតិថិជនគ្រប់ធនាគារ ដោយចូលទៅផ្នែកចាយប្រាក់ផលិតផលនិងសេវាកម្ម (Bill Payment)
– ចាយប្រាក់តាមរយះអ៊ីនធើណែតវេបសាយរបស់អ្នកផ្តល់សេវ៉ាកម្មចាយប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិចដែលអាចជឿរទុកចិត្តបាន ដូចជា Paypal, Paybuy ដែលផ្តល់សេវាកម្ម 24 ម៉ោង ដោយសមាជិកចាយប្រាក់តាមវិធីដូចតទៅនេះ ត្រូវចុះឈ្មោះជាសមាជិកវេបសាយខាងលើ និងផ្ទេរចំនួនទឹកប្រាក់មករក្សាទុកជាមួយអ្នកទទួលចាយមុន ឬ អាចរក្សាទុកនៅបញ្ជីធនាគារឬ កាតឥណទានរបស់អ្នកពេលចាយប្រាក់ត្រូវចូលទៅកាន់វេបសាយរបស់អ្នកទទួលចាយប្រាក់ហើយចាប់ផ្តើមធ្វើការចាយប្រាក់