ពត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

 

AIYARA PLANET
យើងជាជំនួញបណ្ដាញពណ៌ស អង្គភាពនៃបច្ចេកវិជ្ជា

ដោយសារទស្សនះវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុន​ អៃយ៉ារ៉ា ផ្លេនីត ចំកាត់ យើងគឺជាអាជីវកម្មពណ៌ស ក្រុមហ៊ុនប្រកបដោយភាពឆ្នៃប្រឌិតដែលដំណើរការដោយប្រកាន់ភ្ជាប់នូវភាពត្រឹមត្រូវ​ ប្រឹងប្រែងសាងតម្លៃ ហើយរីកចម្រើនទៅមុខជានិច្ច។ ផ្អែកលើមូលដ្ឋានសីលធម៌នៃការប្រកបអាជីព ព្រមទាំងវប្បធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនអៃយ៉ារ៉ាដែលជាការរួមគ្នាតែមួយធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន អៃយ៉ារ៉ា ផ្លេនីត​ ចំកាត់ក្លាយជាអាជីវកម្មពណ៌សរបស់ប្រជាជនថៃដែលបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីផ្តល់ឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកចង់ប្រកបអាជីវកម្មគ្រប់គ្នា។

អៃយ៉ារ៉ា ផ្លេនីត យើងរួមគ្នាបង្កើតតម្លៃដើម្បីសង្គម
គឺជាសេចក្តីប្រាថ្នារួមគ្នារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម   រាជនិងបុគ្គលិកគ្រប់គ្នា។  ពួកយើងជំនាញក្នុងការរួមគ្នាសាងគុណតម្លៃដើម្បីអតិថិជនសង្គមថៃ ដោយការធ្វើអាជីវកម្មពណ៌សស្ថិតនៅក្រោមអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម ក្រមសីលធម៌និងមាត្រដ្ឋាននៃការប្រកបអាជីព។

ចាប់ផ្តើមដោយទស្សនៈវិស័យ យើងគឺជាអាជីវកម្មពណ៌ស
ដោយសារទស្សនៈវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុន អៃយ៉ារ៉ា ផ្លេនីត យើងគឺជាអាជីវកម្មពណ៌ស ក្រុមហ៊ុនប្រកបដោយភាពឆ្នៃប្រឌិតដែលដំណើរការអាជីវកម្មដោយឈរលើភាពត្រឹមត្រូវ​ក្នុងគោលបំណងបង្កើតតម្លៃ និង រីកលូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់នៅលើមូលដ្ឋានក្រមសីលធម៌ការប្រកបអាជីព ព្រមទាំងវប្បធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនអៃយ៉ារ៉ា ដែលរួមគ្នាតែមួយ​ ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអៃយ៉ារ៉ា ផ្លេនីត ចំកាត់ ក្លាយជាអាជីវកម្មពណ៌សរបស់ប្រជាជនថៃដែលបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីផ្តល់ ឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកចង់ប្រកបអាជីវកម្មគ្រប់គ្នា ដែលចង់បង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។

រីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់និងមាននិរន្តរភាពដោយភាពឆ្នៃប្រឌិតដ៏ឆ្នើម…យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនប្រកបដោយភាពឆ្នៃប្រឌិត។
ក្រុមហ៊ុនអៃយ៉ារ៉ា ផ្លេនីតចំកាត់ ឆ្លងកាត់ការចុះឈ្មោះការដំណើរការអាជីវកម្មជាមួយសមាគមន៍គណះកម្មការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ (សគប)។ ការិយាល័យធំតាំងនៅអាគារប៊ី អាគារឆាង ជាន់ទី14ជាការិយាល័យសំរាប់សេវាកម្មសមាជិកគ្រប់បែបយ៉ាង និងគួរ​ឱ្យ​កត់សំគាល់ ទាន់សម័យ ព្រមមានលក្ខណះពិសេសក្នុងការដំណើរការដោយឆ្លងកាត់វិធីសាស្រ្តផ្សេងៗ ដូចជា ផលិតផលប្រកបដោយភាពឆ្នៃប្រឌិត ការរកឃើញនូវវិធីគ្រប់គ្រង ដោយប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍អ្នកធ្វើអាជីវកម្មតែម្នាក់ របៀបផែនការផ្តល់ប្រាក់ចំណេញ ការឆ្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យា AISMART ។

01 ការឆ្នៃប្រឌិតផលិតផល
យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុវត្ថិភាពទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ជាសំខាន់ ទើបខិតខំផលិត​​ ផលិតផលដែលមានគុណភាព និងឆ្លងកាត់ការស្រាវជ្រាវផ្នែកជីវៈម៉ូលេគុលដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ មានភាពខុសគ្នាជាមួយផលិតផលតាមទីផ្សារ ធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម។

02 ការឆ្នៃប្រឌិតសំរាប់ផែនការផ្តល់ប្រាក់ចំណេញ ត្រៃណារី​ ក្លាសសីក យុត្តិធម៌ ស្ថេរភាព  និរន្តរភាព
កំលាំងមួយទៀតដែលសំខាន់ និងធ្វើអោយជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មអៃយ៉ារ៉ា គឺ ផែនការផ្តល់ប្រាក់ចំណេញ ត្រៃណារី​ ក្លាសសីកជាផែនទី បង្កើតរចនាម៉ូតដោយអ្នកដឹកនាំដែលមានជំនាញផ្នែកនេះដោយផ្ទាល់ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើប្រាក់ចំណេញដែលមានភាពយុត្តិធម៌ ជាអ្នកអាជីវម្មដែលទទូលបានប្រាក់ចំណេញក្នុងរយៈពេលខ្លី និងខិតខំធ្វើអោយអាជីវកម្មអៃយ៉ារ៉ាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងគង់វង្សនិងយូរអង្វែង ដោយជួយទ្រទង់និង ឧបត្ថមអោយអ្នកធ្វើអាជីវកម្មអៃយ៉ារ៉ាបានគ្រប់គ្រងជាបណ្តាញដើម្បីទទួលបានកម្រៃបែប PASSIVE INCOME នាំអោយជីវិតពុំមានព្រំដែនកំណត់ PASSIVE LIFE យ៉ាងពិតប្រាកដ

03 ការឆ្នៃប្រឌិតសំរាប់ការគ្រប់គ្រង់ក្រុមហ៊ុន… ដោយប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មតែម្យ៉ាង  
យើងជឿជាក់​ ក្រុមហ៊ុនមានការរីកចំរើនយ៉ាងស្ថិតថេរនិងយូរអង្វែង ត្រូវមានប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍អ្នកធ្វើអាជីវកម្មអោយមានភាពជំនាញដើម្បីដើរតាមទឹសដៅរួមគ្នា និងជាកម្លាំងតែមួយ Aicademy ជាស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មអៃយ៉ារ៉ា ប្រៀបប្រដូចទៅនិងមជ្ឈមណ្ឌលផលិតអ្នកធ្វើអាជីវកម្មជំនាញ ជាមូលដ្ឋានដែលថិតថេររបស់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មអៃយ៉ារ៉ា ដោយមានប្រព័ន្ធ One System  ដែលជាប្រព័ន្ធបង្កើតដោយគណៈគ្រប់គ្រងរបស់អៃយ៉ារ៉ា ផ្លេនីត និងគណៈកម្មការឃ្លឹបប្រាក់លាន (AMRT) រួមគ្នាបង្កើតប្រព័ន្ធរៀនពីការបង្កើតបណ្តាញការធ្វើអាជីវកម្ម នេះគឺជាការឆ្នៃប្រឌិតសំរាប់ការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនអោយទទូលបានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ប្រកបដោយក្រុមសីលធម៍ របស់អៃយ៉ារ៉ា ផ្លេនីត។

04 គំនិត​ឆ្នៃប្រឌិត​ថ្មីខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា AISMART  
ប្រព័ន្ធកំព្យូទ័ររបស់អៃយ៉ារ៉ា ផ្លេនីត ដោយក្រុមវិស្វករអៃយ៉ារ៉ា ផ្លេនីត ដែលរចនាម៉ូតមកតម្រូវជាមួយប្រភេទអាជីវកម្មនេះដោយផ្ទាល់ ដើម្បីជួយបន្ថែមប្រសិទ្ធិភាពអោយអ្នកធ្វើអាជីវកម្មអៃយរ៉ាធ្វើការតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យបានយ៉ាងស្រួល ហើយមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសពេលវេលានិងកន្លែងធ្វើការ ឃើញលទ្ធផលការងារជាក់ស្តែង ជាប្រព័ន្ធដែលព្រមក្នុងការជួយការងាររបស់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មអៃយ៉ារ៉ា បែប 360 អង្សា បានច្រើនយ៉ាង។


Executive Team


Support Team


Award of Pride

ข้อมูลบริษัท-15

ข้อมูลบริษัท-16