มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ด้วยปณิธานหลักของไอยรา แพลนเน็ต
“มุ่งมั่นสร้างคุณค่าสู่สังคม” ไอยราจึงมีแนวคิดที่ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักได้มุ่งมั่นทุ่มเท คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพจากธรรมชาติ ที่มีข้อมูลยืนยันในทางวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุลที่โดดเด่นโดยนักวิทยาศาสตร์ของ ไอยรา แพลนเน็ตที่มีความปลอดภัยด้วยกรรมวิธีการผลิตขั้นสูงจนกลายเป็น “ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ชัดเจนและส่งต่อคุณค่าสู่ผู้บริโภค ด้วยความภูมิใจ”

ข้อมูลบริษัท2-14
– มีข้อมูลยืนยันทางวิทยาศาสตร์
– ความปลอดภัยของผู้บริโภค 100%
– ประสิทธิภาพสูง ใช้แล้วเห็นผล
– รับประกันความพึงพอใจ 100%
– ความตระหนักต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลบริษัท15-15

AIhealth กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลลัพธ์ของศาสตร์แห่งธรรมชาติที่ผสมผสานอย่างลงตัวกันกับนวัตกรรมมอบคุณค่าของการดูแลสุขภาพอย่างล้ำลึกที่ไม่เคยมีที่ไหน

AILADA กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงามโลกไม่เคยหยุดนิ่ง ต้องไม่หยุดพัฒนาเราเชื่อในคุณค่าจากธรรมชาติที่นำไปสู่การปรนนิบัติความงามที่ไม่มีสิ้นสุด

AIbody กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลมอบสิ่งดีๆ ด้วยการดูแลอีกระดับที่คัดสรรจากธรรมชาติ

AIhouse กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลบ้าน