คุณกัลยาภัสร์ พลวัง-คุณเอกณัฏฐ์ อุดทา

Platinum Star (PS)