คุณชัยวัฒน์ โฮ่ลิ่ม-คุณจุฬาลักษณ์ โฮ่ลิ่ม

Platinum Star (PS)