คุณวัลลภ บัลลังค์-คุณทัศพร พลราชม

Platinum Star (PS)