คุณพรวิรินทร์ ชดช้อย-คุณเมธี ศรีหรั่งไพโรจน์

Ruby Star (RUS)