คุณพิมพ์จุฑา สมบัตินันทนา-คุณมนุรักษ์ ขัดสุรินทร์

Ruby Star (RUS)