Mrs.Sambath Ung

"รักและศรัทธา ไอยรา 100%"

คุณสำราญ ศรีวรภัทร

"คนเราประสบความสำเร็จในชีวิตได้อยู่ที่เป้าหมายและเครื่องมือที่นำไปสู่เป้าหมาย"

คุณพยุงศักดิ์ ทินกร

"ฝันให้ใหญ่ ไปให้ถึง ตั้งเป้า 100 ล้านภายใน 5 ปี"