คุณพิมพ์จุฑา สมบัตินันทนา-คุณมนุรักษ์ ขัดสุรินทร์

Sapphire Star (SAS)