รู้หรือไม่..
เซซามีนใน 1 แคปซูล = งาดำ 5000 เม็ด
ข้อมูลจากนักวิจัย โดย ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ได้เปรียบเทียบสารเซซามีนที่สกัดจากงาดำ 1 แคปซูล ในผลิตภัณฑ์ AIMMURA19 สูตรล่าสุด เทียบเท่ากับปริมาณเซซามีนในงาดำ ถึง 5000 เม็ด
#AIMMURA19 เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุด พัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ตระกูล AIMMURA โดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพโดยองค์รวม ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว