5 ดี CASHEWY
ดีต่อสุขภาพในช่วงถือศีลอด..
>>>>
>>>>
>>>>
AIYARA CASHEWY เครื่องดื่มน้ำผลมะม่วงหิมพานต์ ดีกับร่างกายอย่างไร
จากงานวิจัยของทีมนักวิจัยไทย ม.ขอนแก่น พบว่า มีประสิทธิภาพสูงในการดูแลสุขภาพ
ดีต่อสมอง – ส่งผลเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และความจำดีขึ้น
ดีต่อกล้ามเนื้อ – ส่งผลให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและเพิ่มใยกล้ามเนื้อ
ดีต่อร่างกาย – ช่วยเสริมภูมิต้านทาน
ดีต่อการเผาผลาญไขมันในกล้ามเนื้อ
ดีต่อการเพิ่มสารสื่อประสาท – ส่งผลต่ออารมณ์ความสุข ต้านความเครียด และลดความเสี่ยงโรคซึมเศร้า
ชมคลิป
https://youtu.be/cvEw9yFNufY
#PR_AIYARA #Cashewy #ดีต่อสมอง #ดีต่อการเพิ่มสารสื่อประสาท