6 ความต่าง ของ AIFACAD

1.ผลิตภัณฑ์งานวิจัยจากทีมวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
2.อยู่ระหว่างการทดสอบของผลิตภัณฑ์ทาง Clinical Trail
3.มีการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์
4.มีการใช้เทคโนโลยี Encapsulation
5.เป็นสารอาหารธรรมชาติ มีงานวิจัยชัดเจน
6.สารสกัดขมิ้นชัน ได้รับการจดทะเบียนเป็น Tumeric Extract