8 คุณประโยชน์จากงานวิจัย
สารสกัด
Seasamin & EGCG

 

จากงานวิจัย หน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกำเนิด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดย ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ
ค้นพบการผสานสารสกัดสำคัญ
 Sesamin ในงาดำ  EGCG ในชาเขียว  แอนโธซัยยานินส์  ในรำข้าวสีนิล  และ พอลิแซคคาไรด์เปปไทด์ ในแป้งข้าวหอมมะลิ

ที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ

  • ต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความชรา อายุยืนยาว
  • ฟื้นฟูสมอง ยับยัง Beta Amyloid ลดความเสี่ยงเกิดอัลไซเมอร์
  • ช่วยลดภาวะความเครียดที่เกิดอนุมูลอิสระภายในร่างกาย
  • Anti-inflammation ต้านการอักเสบ
  • anti-cancer ควบคุมการทำงานของเซลล์มะเร็ง
  • anti-cytokine storm ต่อต้านการอักเสบพายุไซโตไคน์
  • ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน ยับยั้งกระบวนการทำงานของเชื้อโรคอุบัติใหม่

       ขัดขวางกระบวนการวงจรชีวิต (life-Cycle)เชื้อโรคอุบัติใหม่