Aimmura งานวิจัยเซซามีน ต้นตำรับ เจ้าแรกในไทย
ผู้บริโภคเชื่อมั่นกว่า 9 ปี ในการดูแลสุขภาพของเราและคนที่เรารัก

เป็นสูตรอาหารงานวิจัย ที่มีความโดดเด่น แตกต่าง มีงานวิจัยรองรับชัดเจน และมีผลลัพธ์ความประทับใจจากผู้บริโภคที่มีความเชื่อมั่น ทั้งไทยและกัมพูชา มากว่า 9 ปี  #ลิขสิทธิ์เฉพาะไอยราแพลนเน็ต เจ้าเดียวเท่านั้น