9 เหตุผลที่ต้องเลือก AIMMURA-X
_____________________________________________
1.เป็นงานวิจัยทรงคุณค่า รับรองด้วยสิทธิบัตรโลก
2.มีเซซามินจากงาดำ งานวิจัยของศูนย์วิจัย ม.เชียงใหม่
3.เป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง มีผลลัพธ์ชัดเจน
4.ปลอดภัยด้วยวัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติ
5.งานนวัตกรรม แตกต่าง หนึ่งเดียว
6.ผลิตภัณฑ์งานวิจัยเซซามิน – ตัวจริง
7.มีปริมาณเซซามินเข้มข้น 20 เท่า**
(นักวิจัยใช้เปรียบเทียบสารเซซามีนกับผลิตภัณฑ์เอมมูร่าโอ)
8.ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลได้มาตรฐานสากล
9.ที่สุดของเซซามีน The King of Sesamin Products
นี่คือ 9 เหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกผลิตภัณฑ์ AIMMURA-X นวัตกรรมงานวิจัยชีวโมเลกุล หนึ่งในผลงานของ ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไว้ดูแลสุขภาพของผู้คนมากมาย มายาวนานกว่า 5 ปี ภายใต้ลิขสิทธิ์การจำหน่ายโดย บริษัท ไอยราแพลนเน็ต จำกัด แต่เพียงผู้เดียว