คุณพรพิมล ตันประวัติ Blue Star

Blue Star (BLS)

“จงเลือกที่จะก้าวข้ามปัญหา และมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จ”

“ความสำเร็จของดิฉันที่เกิดขึ้นในวันนี้ ไม่ได้เกิดเพราะโชคชะตาหรือฟ้าลิขิต แต่เป็นเพราะความมุ่งมั่นที่จะเดินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ผนวกกับการเดินตามระบบของไอยรา ที่ถูกออกแบบมาให้กับสมาชิกทุกคนสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น และสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น ความสำเร็จที่เกิดขึ้น จึงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่คนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นการจับมือและก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

เคล็ดลับการทำงาน คือ การเข้าให้ถึงใจคน ต้องรู้ว่าความต้องการในชีวิตของคนที่เราไปเปิดโอกาสและการเรียนรู้จากบทเรียนในชีวิตที่เราเคยพบพานมา เก็บเกี่ยวทั้งเรื่องที่ดีและล้มเหลว มาวิเคราะห์ข้อบกพร่องและนำมาต่อยอดการทำงาน สิ่งสำคัญคือ การโฟกัสไปที่ไอยรา โฟกัสไปยังเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุด และปลูกฝังคนภายใต้องค์กรให้เกิดการซึบซับความเป็นไอยราให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดเป้าหมายและเดินไปในทิศทางเดียวกัน