จากงานวิจัย ทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า CASHEWY DRINK เครื่องดื่มน้ำเนื้อมะม่วงหิมพานต์ มีคุณประโยชน์ 5 D
D1 – ดีต่อสมอง ส่งผลให้การเรียนรู้และความจำดีขึ้น
D2 – ดีต่อกล้ามเนื้อ ส่งผลให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
D3 – ดีต่อร่างกาย และทำให้ร่างกายใช้พลังงานได้ดีขึ้น
D4 – ดีต่อการเผาผลาญไขมันในกล้ามเนื้อ
D5 – ดีต่อสารสื่อประสาท ส่งผลต่ออารมณ์ความสุข

แคชชูวี่ ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ International Innovation Award 2019 จากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร  Asian Enterprise