มาเล่าเรื่องราวของ
เจ้าหญิง องค์รักษ์ และเจ้าไวรัส
:
:
:
กับการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ต้านโควิด-19 ด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมงานวิจัยระดับโลก #CashewyDrink