“เป็นเบาหวาน ต้องเลือกกิน”
อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานคืออาหารทั่วไปไม่แตกต่างจากอาหารที่รับประทานเป็นปกติ แต่ควรเป็นอาหารที่ไม่หวานจัด โดยคำนึงถึงปริมาณ ชนิดของแป้ง และไขมันเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด รวมถึงการรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ นอกจากนี้ ควรรับประทานอาหารให้เป็นเวลา และปริมาณที่ใกล้เคียงกันในแต่ละมื้อ ไม่ควรงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง เพราะจะทำให้หิวและอาจรับประทานในมื้อถัดไปมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นๆลงๆ ได้ หากยังไม่มั่นใจในการดูแลสุขภาพตนเองว่าดีพอแล้วหรือยัง ให้ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีได้ เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น
ด้วยความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพคุณ จากผลิตภัณฑ์ AIFACAD