พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศไอยเรศวร
ในวาระคเณศจตุรถี ประจำปี 2560

งานจตุรถี2560_๑๗๐๘๒๘_0014_resizeงานจตุรถี2560_๑๗๐๘๒๘_0018_resizeคเณศจตุรถี60_๑๗๐๘๒๘_0012_resize

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ อาคารไอยเรศวร บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด โดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร และ คุณเมย์ลดา บุญราศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดงาน พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศไอยเรศวรในวาระคเณศจตุรถี ประจำปี 2560 โดยเชิญพราหมณ์จากประเทศอินเดีย และ อ.เชนจากโบสถ์พราหมณ์วิษณุ  ในงานมีผู้มีจิตศรัทธาองค์พระพิฆเณศมาเข้าร่วมงานกว่า  350 คน  โดยผู้ที่มาร่วมงานต่างก็สำรวมกายใจ โดยการนุ่งขาวห่มขาว ถือศีลงดทานเนื้อสัตว์  เพื่อความเป็นศิริมงคลกับชีวิต

งานจตุรถี2560_๑๗๐๘๒๘_0010_resizeงานจตุรถี2560_๑๗๐๘๒๘_0001_resizeคเณศจตุรถี60_๑๗๐๘๒๘_0014_resizeงานจตุรถี2560_๑๗๐๘๒๘_0007_resizeคเณศจตุรถี60_๑๗๐๘๒๘_0011_resize