เมื่อวันที่ 11 ตค. #ไอยราแพลนเน็ต นำโดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี ผอ.เมย์ลดา บุญราศรี คณะนักธุรกิจไอยรา และพนักงาน ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร

ในปีนี้ รวมยอดกฐินของทุกสายบุญ เป็นเงิน 1,085,630 บาท (ยอดรวมของไอยรา 222,999 บาท)

#PR_AIYARA #ทอดกฐินสามัคคีไอยรา