พิธีทำบุญห้องพระใหญ่ไอยรา ณ อาคารไอยเรศวร

วันที่ 11 กค.60  ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ รองประธานฯ พร้อมคณะผู้บริหาร นักธุรกิจคลับสิบล้าน และพนักงาน. ได้จัดงานพิธีการวางพระบรมสารีริกธาตุ พระแก้วมรกตจำลอง พระอัครสาวกเจ้า และพระพิฆเนศวรไอยเรศวร ณ อาคารไอยเรศวร(สำนักงานใหญ่แห่งใหม่)P1010006_resize P1010389_resize P1010400_resize P1010414_resize P1010448_resize P1010482_resizeP1010860_resizeP1011153_resize P1011175_resize P1011142_resize P1011065_resize P1010660_resize P1010731_resize