พิธีบวงสรวงพระพิฆเณศปัญจมุข
ในวาระ คเณศจตุรถี 2559

IMG_1226_resize

IMG_2086_resize

IMG_2217_resize

IMG_1716_resize

IMG_1714_resize

IMG_1651_resize

IMG_1642_resize

IMG_1619_resize

IMG_1562_resize

IMG_1535_resize

IMG_1522_resize

IMG_1508_resize

IMG_1431_resize

IMG_1372_resize