โครงการค่ายหัวใจแห่งธรรม ตามรอยเท้าพ่อหลวง
โครงการปฏิบัติธรรมน้อมนำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

toy_3998_resize

เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559 ดร.กัมปนาท บุญราศรี และ ผอ.เมย์ลดา บุญราศรี ได้นำนักธุรกิจไอยรา จำนวน 99 ท่าน ปฏิบัติธรรมน้อมนำถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการค่ายไอยราหัวใจแห่งธรรม ตามรอยเท้าพ่อหลวง ณ สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี  อบรมโดยคณะพระธรรมวิทยากรครอบครัวบรรลือธรรม

toy_3293_resize

toy_3800_resize

toy_3802_resize

toy_3804_resize

toy_3790_resize

toy_37151_resize

toy_3289_resize

toy_3281_resize

toy_3645_resize

toy_3946_resize

toy_3680_resize

toy_3741_resize

toy_3754_resize