รวมพลังแห่งความศรัทธา
ไอยเรศวรคเณศจตุรถี ประจำปี 2561