You Can Change#8
ปลุกพลังช้างสาร #ไอยราแพลนเน็ตกว่า 600 ชีวิต
“ชีวิตเปลี่ยนได้ เริ่มต้นที่ใจคุณ”

pc110334_resize

pc110838_resize

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา #ไอยราแพลนเน็ต ได้จัดหลักสูตรร้อนแรงส่งท้ายปี 59 You Can Change 8 อบรมโดย #โค้ชบอสดร.กัมปนาท บุญราศรี ปลุกพลัง-ส่งพลังให้กับคชสารไอยราแพลนเน็ต กว่า 600 คน เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของไอยรา แพลนเน็ต ในปี 2560

pc110861_resize

pc110860_resize

pc110849_resize

pc110719_resize

pc110723_resize

pc110794_resize

pc110791_resize

pc110741_resize

pc110795_resize

pc110740_resize

pc110618_resize

pc110886_resize

pc110864_resize