ไอยราแพลนเน็ต ส่งมอบคุณค่าสู่สังคม
ในโครงการ AIYARA CSR  จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563  ดร. กัมปนาท บุญราศรี คุณเมย์ลดา บุญราศรี และอาจารย์ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ ผู้บริหารบริษัทไอยรา แพลนเน็ต จำกัด พร้อมทีมนักธุรกิจไอยรา ได้ร่วมทำกิจกรรม “ทำดี”  ที่โรงเรียนตชด.บ้านเมืองทอง จังหวัดอุดรธานี

สำหรับกิจกรรมทำดีที่โรงเรียน ตชด. บ้านเมืองทอง นับเป็น 1 ใน 3 แหล่ง ที่คณะผู้บริหารของบริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด  และทีมนักธุรกิจไอยรา ได้ร่วมกันปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ สนามเด็กเล่น พร้อมจัดฐานกิจกรรมศิลปะและเลี้ยงอาหารกลางวันแสนอร่อยให้กับเด็ก ๆ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงตลอดกิจกรรม
นอกจากกิจกรรมจิตอาสายังมีการมอบอุปกรณ์การเรียน รวมถึงสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆ ให้กับโรงเรียนและเด็ก ๆ ทั้งพี่และน้อง ล้วนอิ่มบุญ อิ่มท้อง และสนุกกันทุกคน

#ไอยราแพลนเน็ต ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาท สำหรับโครงการปรับปรุงอาคาร และเพิ่มเงินสนับสนุนอีก 50,000 บาท สำหรับโครงการอาหารกลางวันน้องๆ

ไอยราแพลนเน็ต ยังคงมุ่งมั่นและพร้อมจะส่งมอบคุณค่าสู่เยาวชนของชาติ อย่างต่อเนื่องและตลอดไป

We Care We Share We Grow

#AiyaraCSR #ไอยราแพลนเน็ต #สร้างคุณค่าสู่สังคม