ไอยราแพลนเน็ต จัดกิจกรรม CSR  
ส่งมอบสิ่งดีๆ เพื่อเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านช่อผกา จ.บุรีรัมย์         

29 กันยายน 2561 #บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด ให้การสนับสนุนมูลนิธิ CCF ภายใต้พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแก่ เด็กและเยาวชน รร.บ้านช่อผกา จ.บุรีรัมย์

โดยมี อาจารย์ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ รองประธานฯ และคณะจิตอาสาไอยรา เข้าร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ ด้วยความสุขและสนุกสนาน

ไอยราแพลนเน็ต องค์กรแห่งการสร้างคุณค่าสู่สังคม ยังคงยึดมั่น มุ่งมั่นและส่งมอบสิ่งดีๆ แก่เด็กและเยาวชน ในโครงการของมูลนิธิ CCF ต่อไป ภายใต้ การใส่ใจ แบ่งปัน เติบโตร่วมกัน

We Care We Share We Grow

#PR_AIYARA #Aiyara_CSR #CCF