ผ่านไปสดๆร้อนๆกับ Fit me camp ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 14-15 พย. 63 ณ Tineede Hotel Bangkok Golf Club Bang Kadi

นำโดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี ผอ.เมย์ลดา บุญราศรี และวิทยากรผู้ทรงความรู้จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ผศ.ดร. เอกราช บำรุงพืชน์ ในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมในค่ายเต็มไปด้วยสาระ ความสุข ความสนุกทุกๆวินาที และนอกจากผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ในเรื่องขององค์ประกอบ 4อย่างในโปรแกรมฟิตมีแล้ว ยัังได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพอีกมากมายเพื่อใช้ต่อในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมตามแนวทางของโปรแกรม Fit me ซึ่งจะทำให้ทุกท่านได้เป็น Mentor ในโครงการ Fit me 60 Day Season 4 ที่จะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้ด้วย

We Care We Share We Grow