29 สิงหาคม 2563
#ไอยราแพลนเน็ต นำโดย #บอสไอยรา ดร.กัมปนาท บุญราศรี อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ ผอ.เมย์ลดา บุญราศรี และทีมผู้บริหาร คณะจัดการ นักธุรกิจไอยรา ได้ร่วมพิธีมหามงคล ในกิจกรรมเทศกาลคเณศจตุรถีปี 2020 ซึ่งเป็นงานมหาบุญประจำปีของผู้ที่มีจิตศรัทธาน้อมไหว้บูชาองค์พ่อพิฆเณศ

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดพิธีบวงสรวง 2 รูปแบบ
ทั้งพิธีพราหมณ์ไทย และพิธีพราหมณ์อินเดีย โดยมีคณะพราห์มอาจารย์เชน และท่านพราหมณ์ราจานิคาน ที่ให้เกียรติและเมตตาเป็นเจ้าพิธีจัดงานแก่ไอยราต่อเนื่องทุกๆปี

#PR_AIYARA #คเณศจตุรถี2020