ไอยราแพลนเน็ต จัดงาน The AIYARA 2019 ฉลองก้าวสู่ปีที่ 8
ภายใต้คอนเซ็ปต์ 2019 Year of Onword As One “ปีแห่งการก้าวไปเป็นหนึ่งร่วมกัน”


“ไอยรา แพลนเน็ต” ได้จัดงานฉลองครบรอบ 7 ปี ก้าวสู่ปีที่ 8 ในชื่อ The AIYARA 2019 ภายใต้คอนเซ็ปต์ 2019 Year of Onward As One “ปีแห่งการก้าวไปเป็นหนึ่งร่วมกัน” เพื่อตอกย้ำความแข็งแกร่งแบรนด์ขายตรงสีขาว ที่เติบโตก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ชัดเจน ในการมุ่งสร้างแบรนด์และยกระดับศักยภาพขององค์กรสู่ Top five MLM of AEC

โดยงาน The AIYARA 2019 ได้จัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ไบเทค บางนา เวลา 08.00 – 18.00 น. กว่า 7 ปี ไอยรา แพลนเน็ต ได้ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “ธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม” มีปณิธาน “การสร้างคุณค่าสู่สังคม” และมีปรัชญา “ใส่ใจ แบ่งปัน เติบโตร่วมกัน” WE CARE WE SHARE WE GROW โดยยึดมั่นบนเส้นทาง “ถูกต้อง คุณค่า ยั่งยืน” โดยมี ประธานผู้ก่อตั้ง ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร และ อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้กำหนดนโยบายและขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดในแต่ละปี มี ทิศทางการเติบโตที่ชัดเจน มั่นคง และยั่งยืน


กลยุทธ์ปี 2019 Year of Onward As One ปีแห่งการก้าวไปเป็นหนึ่งร่วมกัน ท่านประธานฯ ดร.กัมปนาท บุญราศรี ได้เปิดเผยว่า “ในปีนี้ บริษัทฯกำหนดวิสัยทัศน์ ปีแห่งการก้าวไปเป็นหนึ่งร่วมกัน (Onward As One) มีความหมายอยู่ 2 ภาพ นั่นคือ การก้าวไปข้างหน้า และ การเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเราจะยกระดับพัฒนาระบบ และหล่อหลอมรวมคนให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อระบบมีความแข็งแรง นักธุรกิจเป็นหนึ่งเดียว จะก่อเกิดพลังสูงสุดของการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็น Top Five MLM of AEC”#PR_AIYARA