ไอยราแพลนเน็ต จัดงาน The AIYARA 2020 IN CAMBODIA
ฉลองก้าวสู่ปีที่ 9 ภายใต้คอนเซ็ปต์
2020 Year of INFINITE GROWTH  “ปีแห่งการเติบโตเหนือความสำเร็จ”

“ไอยรา แพลนเน็ต” ได้จัดงานฉลองครบรอบ 8 ปี ก้าวสู่ปีที่ 9 ในชื่องาน The AIYARA 2020 IN CAMBODIA ภายใต้คอนเซ็ปต์ 2020 Year of INFINITE GROWTH “ปีแห่งการเติบโตเหนือความสำเร็จ” เพื่อตอกย้ำความแข็งแกร่งแบรนด์ขายตรงสีขาว มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า สู่การเติบโตอย่างมั่นคง ปลอดภัย พร้อมประกาศวิสัยทัศน์แห่งปี ในการมุ่งสร้างแบรนด์ต้นแบบและยกระดับองค์กรแห่งคุณค่า สู่การเติบโตเหนือความสำเร็จในทุกมิติ โดยในปีนี้ ได้กำหนดการจัดงาน The AIYARA 2020 IN CAMBODIA ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ The Premier Sen Sok, Phnom Penh, Hall A-F เวลา 9.00 – 18.00 น. ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของไอยราแพลนเน็ต ที่จัดงานยิ่งใหญ่ประจำปี ณ ประเทศกัมพูชา ท่ามกลางสมาชิกเข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน

กว่า 8 ปี ไอยรา แพลนเน็ต ได้ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “ธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม” มีปณิธาน “การสร้างคุณค่าสู่สังคม” และมีปรัชญา “ใส่ใจ แบ่งปัน เติบโตร่วมกัน” WE CARE WE SHARE WE GROW โดยยึดมั่นบนเส้นทาง “ถูกต้อง คุณค่า ยั่งยืน” โดยมีประธานผู้ก่อตั้ง ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร และ อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้กำหนดนโยบายและขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดในแต่ละปี มีทิศทางการเติบโตที่ชัดเจน มั่นคง และยั่งยืน

สำหรับกลยุทธ์ปี 2020 Year of INFINITE GROWTH “ปีแห่งการเติบโตเหนือความสำเร็จ” ท่านประธานฯ ดร.กัมปนาท บุญราศรี ได้เปิดเผยว่า “ปีนี้..นับว่าเป็นครั้งแรกของไอยรา แพลนเน็ต ได้จัดงานฉลองครบรอบ 8 ปี ก้าวสู่ปีที่ 9 ณ ประเทศกัมพูชา โดยมีสมาชิกไอยราทั้งกัมพูชาและไทย เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน โดยในปีนี้ ไอยรา แพลนเน็ต ยังคงมุ่งเน้นการตอกย้ำแบรนด์สีขาวต้นแบบและการสร้างคุณค่าสู่สังคม 4 ด้านหลัก คือ

      1.มุ่งสร้างนวัตกรรมที่แตกต่าง ด้วยงานวิจัยผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียว เพื่อผลักดันผลงานนวัตกรรมงานวิจัยวิทยาศาสตร์ของนักวิจัยไทยที่โดดเด่นระดับโลก สู่ผู้บริโภคและสังคม อาทิ  

       AimmuraX เซซามีนสูตรเข้มข้นที่สุด นวัตกรรมงาดำตัวจริงของไทย ผลงานจากนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่โด่งดังสร้างความแตกต่าง ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารสุขภาพระดับนานาชาติ และเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์งาดำเพื่อสุขภาพในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทย
Cashewy น้ำเนื้อมะม่วงหิมพานต์สกัดเข้มข้น หนึ่งเดียวของโลก โดยทีมนักวิจัยของสถาบันวิจัยพัฒนาศักยภาพมนุษย์และการสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารสุขภาพระดับนานาชาติ
       AIFACAD สูตรอาหารสำหรับผู้ที่มีปัญหาระดับน้ำตาลในเลือด นวัตกรรมระดับชีวโมเลกุล โดยทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ผสาน 3 คุณค่าจากสารสกัดธรรมชาติ น้ำมันปลาทูน่า ขมิ้นชัน และวิตามินสำคัญ นำมาพัฒนาเป็นสูตรอาหารที่ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตของคนที่เรารัก

AI-PROTECT นวัตกรรมผ้า nano zinc oxide ที่ป้องกันแบคทีเรียได้ถึง 99% ตลอดอายุการใช้งานแบบ permanent ซึ่งเป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวของโลก หนึ่งในความภูมิใจของทีมนักวิจัยไทย

นอกจากนี้ ไอยรา แพลนเน็ต ยังคงมุ่งเน้นการสร้าง Business Model แบรนด์ขายตรงสีขาวต้นแบบ ในอุตสาหกรรมขายตรงและขยายแบรนด์สู่อาเซียนอีกด้วย

2.มุ่งสร้างอาชีพ กว่า 8 ปีที่ไอยราเติบโตและได้ขยายงาน กระจายรายได้สู่สังคมในแง่มุมต่างๆ โดยมุ่งสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับผู้คนหลากหลายในสังคม ได้แก่ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจอิสระ ผู้ผลิตสินค้า และทีมนักวิจัย ให้ก้าวเติบโตไปด้วยกัน ด้วยความภูมิใจ

3.มุ่งสร้างคน ไอยรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผ่านสถาบันพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจไอยรา Aicademy โดยมุ่งสร้างนักธุรกิจและยกระดับ “ผู้นำธุรกิจมืออาชีพ” โดยสอดผสานอย่างเป็นเอกภาพกับโมเดลธุรกิจของไอยรา ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า

4.มุ่งสร้างคุณค่า ไอยราแพลนเน็ต ได้ยึดมั่นในปณิธานมุ่งสร้างคุณค่าสู่สังคมอย่างต่อเนื่องตลอด 8 ปี ผ่านโครงการ AIYARA CSR สนับสนุนมูลนิธิ ซีซีเอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสนับสนุนมูลนิธิ 157 Cambodia Youth Movement นอกจากนี้ยังส่งเสริมและทำนุบำรุงด้านพระศาสนา รวมถึงการอนุรักษ์ช้างปลูกป่าสร้างสมดุลแก่โลกใบนี้อีกด้วย

ดร.กัมปนาท ยังกล่าวว่า “9 ปี ไอยราแพลนเน็ต ยังคงยืนหยัดและมุ่งมั่น ทุ่มเท บนเส้นทางสีขาวไอยรา ในการสร้างแบรนด์สีขาว ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์งานวิจัยต้นแบบ สร้างผู้นำธุรกิจมืออาชีพ และสร้างโมเดลธุรกิจ เพื่อสร้างความแตกต่างและขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและเป็นหนึ่งเดียวกัน ภายใต้ปรัชญาองค์กรไอยรา “ใส่ใจ แบ่งปัน เติบโตร่วมกัน”

และในวันนี้ ผมยังคงเชื่อมั่นว่า ไอยรา แพลนเน็ต คือ โอกาสที่ดีที่สุด สำหรับทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเอง ครอบครัว และคนที่เรารัก ผมขอเชิญชวนทุกคนที่ต้องการโอกาสที่ดี มาร่วมกันสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชีวิต เติบโตไปด้วยกัน กับ ไอยรา แพลนเน็ต ธุรกิจขายตรงสีขาวที่เติบโตอย่างมั่นคงและปลอดภัยสำหรับทุกคน

 

#TheAIYARA2020 #ไอยราแพลนเน็ต