คณะผู้บริหารไอยราแพลนเน็ต
คณะผู้บริหารไอยรา – นักธุรกิจสโมสรสิบล้าน
คณะผู้บริหารไอยรา – New Star (PES & PS)
คณะผู้บริหารเดินขบวนเกียรติยศ เข้าในงาน The Star Party

เฉลิมฉลองเกียรติยศแห่งดวงดาว
#ค่ำคืนแห่งดวงดาว 1.11.63 #ไอยราแพลนเน็ต นำโดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี – อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ ผอ.เมย์ลดา บุญราศรี และคณะผู้บริหาร ได้จัดงานเฉลิมฉลองเกียรติยศสู่ดวงดาวในงาน The Star party 2020 ณ รร.รามาการ์เด้นท์
ไอยราแพลนเน็ต ได้เติบโตด้วยอุดมการณ์ “ถูกต้อง คุณค่า ยั่งยืน” มากว่า 9 ปี ยึดมั่นในปณิธานหลัก “สร้างคุณค่าสู่สังคม” ภายใต้วิสัยทัศน์ “ขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม”
พวกเราเติบโตอย่างมั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน
ปรากฎการณ์ “ค่ำคืนแห่งดวงดาวเจิดจรัส” ในงาน The Star Party ล้วนยืนยันและยืนหยัด “ความสุขเหนือความสำเร็จ” ของชาวไอยราแพลนเน็ต อย่างแท้จริง
มาสำเร็จไปด้วยกัน #ไอยราแพลนเน็ต
We Care We Share We Grow