IMG_1335_resizeเมื่อวันที่ 10 กค.ที่ผ่านมา #ไอยราแพลนเน็ต ได้จัดหลักสูตร URTMS “หน้าที่หลักของผู้นำทีม” โดย อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ รองประธานกรรมการบริหาร  ณ สถาบันฝึกอบรม TOT แจ้งวัฒนะ

IMG_1368_resize

IMG_1343_resize

IMG_1339_resize

IMG_1101_resize

IMG_1120_resize

IMG_1191_resize

IMG_1174_resize

IMG_1173_resize

IMG_1171_resize

IMG_1170_resize

IMG_1169_resize

IMG_1149_resize

IMG_1127_resize

IMG_1211_resize

IMG_1204_resize

IMG_1194_resize

IMG_1207_resize