URTMS หน้าที่หลักของผู้นำไอยรา
“ความสำเร็จ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทำตามหน้าที่”

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด ได้จัดหลักสูตร URTMS ภายใต้ AICADEMY โดย อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ รองประธานกรรมการบริหาร โดยหลักสูตรนี้เน้นการเรียนรู้และปลูกฝังนักธุรกิจให้รู้หน้าที่ของตนเองในการทำธุรกิจ เพราะความสำเร็จล้วนเกิดจากการทำงานหน้าที่หลักของตน ดั่งวลีที่ว่า “ความสำเร็จ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทำตามหน้าที่” ในรุ่นนี้ได้ผลิตนักธุรกิจไอยราที่มีคุณภาพกว่า 600 ท่านDSC_0820_resize_resize

DSC_0500_resize_resize

DSC_0466_resize_resize

DSC_0612_resize_resizeDSC_0578_resize_resize

DSC_0352_resize_resizeDSC_0624_resize_resize

DSC_0687_resize_resizeDSC_0535_resize_resize

DSC_0526_resize_resize