“ชีวิตเปลี่ยนได้ เริ่มต้นที่ใจคุณ”   ใน You Can Change#7

P9180252_resize

P9180293_resize

P9180323_resize

เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมาแล้วกว่า 6 รุ่น กับหลักสูตร You can Change รุ่นที่ 7
ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี โดยมีสมาชิกรายใหม่ๆ เข้าร่วมอบรมเพื่อค้นหาเป้าหมาย
และพัฒนาศักยภาพของตนเอง กว่า 400 คน

P9180265_resize

P9180243_resize

P9180175_resize

P9180609_resize

P9180605_resize

P9180916_resize

P9180932_resize

P9180180_resize

P9180974_resize

 ผลลัพธ์ของหลักสูตร เป็นดั่งสโลแกนที่ว่า “ชีวิตเปลี่ยนได้ เริ่มต้นที่ใจคุณ”
สอนโดยโค้ชกิตติมศักดิ์ ดร.กัมปนาท บุญราศรี ผู้เปรียบเสมือนครูที่ถ่ายทอดวิชาความรู้
และประสบการณ์ล้ำค่า โดยสอนให้ทุกคนได้ค้นพบเป้าหมายของตนเอง เปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่  ภายใต้สโลแกนไอยราแพลนเน็ต
We Care   We Share  We Grow
เราใส่ใจ เราแบ่งปัน เราเติบโตร่วมกัน

ติดตามชมภาพบรรยากาศได้ที่ www.facebook.com/aiyaracorp