You Can Change 1
“ชีวิตที่เปลี่ยนได้ เริ่มต้นที่ใจคุณ”

เมื่อวันที่ 20 กพ.59 ไอยรา แพลนเน็ต จัดหลักสูตรอบรม You Can Change 1 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ชีวิตที่เปลี่ยนได้ เริ่มต้นที่ใจคุณ”  สอนโดยโค้ชบอส…ดร.กัมปนาท บุญราศรี โดยมีสมาชิกเข้าร่วมอบรมกว่า 300 คน
‪#‎ไอยราแพลนเน็ต‬

P2211120_resize

P2211214_resize

P2210689_resize

P2210545_resize

P2211186_resize

P2210849_resize

P2210763_resize

P2210747_resize