ไคโตซาน ในชาเขียว Matcha Green Tea Latte ทำมาจากพืช คือเห็ดแชมปิยองค่ะ