เป็นหน่วยการลงทุนที่นักธุรกิจสามารถเปิดไว้(1รหัส/1หน่วย)เพื่อซื้อสินค้าและเก็บคะแนนไว้เพื่อแจงคะแนนได้ในภายหลัง โดยจะต้องแจงคะแนนภายในวันที่ 25 ของทุกเดือนค่ะ

สำหรับ Aistock รายใหม่ จะใช้ 10,000 คะแนนสำหรับการเปิด stock ใหม่ค่ะ และยังได้คูปอง 5,000 บาทในการซื้อสินค้ารายชิ้นด้วยค่ะ (ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นในช่วงนั้นได้)