การซื้อผ่าน Aistock คือ การซื้อสินค้าโดยใช้รหัสสมาชิกของสมาชิกในการทำแพ็คเกจหรือสะสมแพคเกจโดยระบุว่าผ่านรหัส Aistock เพื่อรับ 5 %จากการบริหารAistock ส่วนเติม Aistock นั้นคือซื้อสินค้าในรหัสที่เป็นAistock เพื่อเติมคะแนนเข้าไปในระบบAistock โดยคะแนนที่เติมไปนั้นยังไม่มีผลใดๆในส่วนการคำนวณผลประโยชน์ทางธุรกิจ จนกว่า จะมีการแจงคะแนนออกไปยังรหัสสมาชิกอื่นๆ เพื่อทำแพคเกจต่างๆ