การแจงคะแนน เป็นการดำเนินการของ Aistockist ที่ทำการโอนคะแนน (PV) จากกระเป๋าคะแนน (Aipocket)  ของตนไปให้แก่นักธุรกิจไอยราที่มาใช้บริการสั่งซื้อสินค้าจากตน