คุณสมบัติไม่ต่างกันค่ะ แต่จะมีสารสำคัญเซซามินซึ่งใน Aimmura-X ซึ่งจะมีมากกว่า Aimmura-O
ถึง 20เท่าค่ะ สามารถทานคู่กันหรือสลับกันทานก็ได้ค่ะ