ขอแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ค่ะ
– กลุ่มAimmura แนะนำที่เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปค่ะ เนื่องจากเด็กยังมีการฟื้นฟูที่ดีอยู่ จึงยังไม่ต้องการสารอาหารเพื่อชะลอความเสื่อมของร่างกายค่ะ แต่หากเป็นหวัดก็สามารถทานเสริมได้ ไม่เป็นอันตรายค่ะ
– กลุ่มโปรตีน Zix Pro เด็กอายุ 12 ปีสามารถทานได้ค่ะ  ส่วน Items Pro แนะนำเป็นช่วงวัยรุ่นตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปค่ะ เนื่องจากเด็กยังมีการสร้างโปรตีนได้ดีอยู่ การทานเสริมสามารถส่งผลอย่างปลอดภัย ช่วยเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและสมอง
– Vitamin C X plus  เป็นแหล่งรวมของวิตตามินและสารอาหารที่จำเป็น ที่ร่างกายต้องการทุกวัน เด็กสามารถทานได้เลยค่ะ แนะนำให้ทำเป็นเม็ดเล็กลง เพื่อง่ายต่อการกลืน
– Cashewy ที่เด็กสามารถทานได้เลย จากงานวิจัยสามารถเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีในด้านต่างๆค่ะ โดยเฉพาะพัฒนาการทางสมอง
– AIFACAD จะมุ่งเน้นเฉพาะผู้ความผิดปกติเกี่ยวกับระดับน้ำตาลโดยเฉพาะค่ะ