ทำมาจากปาล์มและมะพร้าว นำมาใส่ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ทำให้อ้วนค่ะ