งานวิจัยพบว่า สารโพลีฟีนอล กว่า 137 ชนิดในชาเขียว มี 7 คุณประโยชน์ ดังนี้
– เพิ่มการจดจำและการมีสมาธิ
– กำจัดสารพิษในร่างกาย
– ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย
– เพิ่มระดับพลังงาน