การทาน Zix Pro ขึ้นอยู่ผลลัพธ์ที่ต้องการค่ะ
1. ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ – ให้ทานระหว่างออกกำลังกาย
2. ต้องการควบคุมน้ำหนัก – ให้ทานก่อนอาหาร 15-20 นาทีค่ะ
3. เสริมโปรตีน – สามารถทานเสริมไปกับมื้ออาหารได้เลยค่ะ

การทาน Items Pro แนะนำให้ทานก่อนหรือระหว่างออกกำหลังกายค่ะ