ผลิตภัณฑ์โปรตีนสกัดจากพืช Zix Pro 1 ซอง ปริมาณสุทธิ 25 กรัม ให้พลังงาน 98 kcal

ผลิตภัณฑ์เวยน์โปรตีนไอโซเลท Items Pro 1 ซอง ปริมาณสุทธิ 25 กรัม ให้พลังงาน 100 kcal
**1 กล่องบรรจุ 15 ซอง