เป็นโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง , เห็ดหลินจือและข้าวกล้องค่ะ